η ομαδα μασ

Η Φιλοσοφία

Οι αρχές του judo συνοψίζονται σε δύο μότο: τη σωστή χρήση της ενέργειας και
την ευημερία. Αυτές οι αρχές τέθηκαν από τον ιδρυτή του judo, τον Kanō Jigorō
Sensei, και εφαρμόζονται στην εξάσκηση του judo στο Dojo αλλά και στην
καθημερινή ζωή του Judoka. Οι Ιάπωνες, ακολουθώντας αυτές τις δύο
αρχές, έχουν πετύχει υψηλότατο επίπεδο παιδείας και πολιτισμού.

Speed is not part of the true Way of strategy. Speed implies that things seem fast or slow, according to whether or not they are in rhythm. Whatever the Way, the master of strategy does not appear fast. Musashi

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ